Teslimat ve İade

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

TESLİMATIN ŞEKLİ VE SÜRESİ
Ürün siparişin alıcıya ulaşmasından sonra 30 gün içinde kargo ile teslim edilecektir. 30 günlük süre içinde ürün teslim edilmezse Alıcı sözleşmeden dönebilir.
Ürün sadece Alıcıya veya Alıcıdan başkasına teslim edilmesi kararlaştırılmışsa teslim edilecek kişiye kimlik ibrazı ve imza karşılığında teslim edilecektir.
Ürünün teslimi için kargo görevlilerinin teslimat adresinde Alıcıyı/teslim edilecek kişiyi bulamaması nedeniyle teslim edememesi durumunda Satıcı sözleşmeyi tam ve eksiksiz olarak ifa etmiş sayılacaktır.
TESLİMAT MASRAFLARI
Kargo Bedeli Alıcı tarafından ödenir.
TESLİM ALIRKEN ALICININ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Alıcı/teslim edilecek kişi ürünü teslim aldığında kargo görevlisinin yanında paketi açarak kontrol etmek ve eğer üründe ayıp, bozukluk, kırık, ambalajının açılmış olması vb. bir durum tespit ederse ürünü teslim almamak zorundadır. Bu durumda Alıcı/teslim edilecek kişi kargo görevlisine tutanak tutturmak ve tutanağı bir nüshasını saklamak zorundadır. Alıcı tutanağı en geç teslim gününü takip eden 2 gün içinde Satıcıya ulaştırmakla yükümlüdür. Alıcının bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ürünün Alıcıya Alıcı/teslim edilecek kişiye ayıpsız teslim edildiği kabul edilir ve Alıcı ayıptan doğan haklarını kullanamaz. Kimlik ibrazından veya imzadan imtina edilmesi halinde ürün teslim edilmez. Bu durumda Satıcı sözleşmeden doğan yükümlülüğünü eksiksiz olarak ifa etmiş olur ve Alıcı ürünün uğrayabileceği zararlardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.
ÖDEME
Alıcı ödemeyi sipariş verdiği anda tek seferde banka kartı veya kredi kartı aracılığıyla yapar.
ÜRÜNÜN BEDELİ ÖDENMEZSE
Bankadan kaynaklı veya başka herhangi bir nedenle ürünün satış bedeli Satıcıya ödenmez veya ödeme iptal edilirse Satıcı sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulduğu kabul edilir. Böyle bir durumda ürün teslim edilmişse, Alıcı kendisine yapılan bildirimden itibaren 2 gün içinde masrafları Alıcıya ait olmak üzere ürünü Satıcıya geri göndermek zorundadır.
ÜRÜNÜN TEMİNİNİN İMKANSIZLAŞMASI
Sipariş edilen ürünün temininin imkânsızlaştığı Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde Alıcıya bildirir ve teslim süresi içinde aynı kalitede farklı marka/model/renkte başka bir ürünü Alıcıya gönderebileceği gibi satışı iptal ederek ödediği bedeli Alıcıya iade edebilir. Bu durumda Alıcı farklı marka/model/renkte ürünü kabul etmeyi ve hiçbir maddi veya manevi tazminat talebinde bulunmamayı taahhüt eder. Alıcı ürünün stokta bulunmamasının işbu sözleşme kapsamında Satıcı açısından imkânsızlık oluşturduğunu kabul eder.
MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan hallerde taraflar bu sözleşmeden doğan edimlerinden herhangi birini ifa etmemesinden veya geç ifa etmesinden dolayı sorumlu olmazlar ve temerrüde düşmüş sayılmazlar. Doğal afet, sel, yangın, deprem, isyan, savaş, grev, siber saldırı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bu gibi Satıcının kontrolünde olmayan haller Satıcı açısından mücbir sebep halleridir.
CAYMA HAKKI
Alıcı sözleşme konusu ürün kendisine veya teslim edilmesini istediği 3. kişiye teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilir. Alıcı cayma hakkını kullandığını Satıcıya bildirdikten sonra 10 gün içinde ürünü Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketinin şubesine teslim etmek zorundadır.
CAYMA HAKKI BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:
CAYMA HAKKI KULLANILABİLECEK ÜRÜNLER
Alıcının cayma hakkını kullandığı ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmış olması ve tekrar satılabilir durumda olması gerekmektedir. Mesafeli Satış Sözleşmesinde cayma hakkının kullanılamayacağı yazılı ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
ALICININ CAYMA HAKKINI KULLANABİLMESİ İÇİN UYMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Alıcı cayma hakkını kullandığında ürün ile birlikte gelen orijinal fatura, kutu, ambalaj, aksesuar ve diğer tüm parçaları eksiksiz ve hasarsız olarak ürün ile birlikte göndermesi gerekmektedir. Alıcı cayma hakkını kullandığında sözleşmenin sonunda bulunan cayma formunu eksiksiz olarak doldurması ve imzalayarak ürün ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir. Cayma formuna Satıcıya ait internet sitesinde oluşturulan iade kodunun yazılması zorunludur.
CAYMA HAKKI KULLANILAN ÜRÜN BEDELİNİN İADESİ
Cayma hakkı kullanılan ürünün Satıcıya ulaşmasından itibaren 14 gün içinde alıcıya teslim masrafları dahil ürünün tüm bedeli Alıcıya iade edilir. Alıcının ödemeyi kredi kartı ile yaptığı ürünlerde cayma hakkını kullanması durumunda 14 gün içinde ürün bedeli ilgili bankaya iade edilir.