MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLARA AİT BİLGİLER
1.1 SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Unvanı :
Adresi :
Mersis No :
Telefon :
İnternet Sitesi:
E-Posta :
İade adresi:
1.2 ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı : (alıcının bilgilerinin buraya otomatik olarak yüklenecek şekilde ayarlanması gerekir.)
Adresi :
Telefonu :
E-mail adresi:
1.3 İşbu mesafeli satış sözleşmesi yukarıda bilgileri verilen Satıcı ile Alıcı arasında kurulmuştur. Alıcı, Satıcıya vermiş olduğu kişisel bilgilerin doğru olduğunu, Satıcının bu bilgilerin yanlış olmasından doğacak zararlarından Alıcının sorumlu olduğunu kabul eder. Satıcı, Alıcının sipariş verirken verdiği bilgilerin gerçekle örtüşmediği konusunda şüphe oluşturacak herhangi bir emare görürse ürünün teslimini durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda Alıcıdan kendisi ile iletişim kurması istenir. Alıcının 7 gün içinde iletişim kurmaması durumunda Satıcı siparişi iptal etme hakkına sahip olur.
2.KONU
2.1 İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, Satıcının Alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
2.2 Alıcı, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, fiyatı, ödeme koşulları, teslimat koşulları gibi tüm ön bilgiler ile Satıcıya ait bilgileri ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünün siparişini verdiğini, işbu sözleşmenin onaylanması ile ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açıkça bilgilendirildiğini kabul eder.

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TÜRÜ, NİTELİKLERİ VE FİYATI
3.1 Sözleşmenin konusunu oluşturan ürün/ürünlerin türü, adedi, rengi, kargo ücreti ve vergiler dahil toplam fiyatına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
(Buraya sipariş edilen ürünün ismi, resmi, ürün kodu, adedi, cinsi, birim fiyatı, kargo ücreti, damga vergisi, KDV dahil alıcının ödeyeceği toplam ücret gibi bilgilerinin otomatik olarak yazılması gerekiyor. Eğer kampanya vb. sebeplerle kargo bedeli satıcı tarafından ödenecekse kargo ücreti:0 TL yazılacak şekilde ayarlanmalı)
3.2 Yukarıda belirtilen satış bedeli Alıcıdan tahsil edilecek olup Alıcı, ödemeyi kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla yapar. Fatura her halde Alıcı adına düzenlenir.
4. TESLİMAT BİLGİLERİ (ürünün alıcıdan başka birine teslim edilmesi isteniyorsa bilgileri buraya otomatik olarak gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Eğer alıcıya teslim edilecekse alıcının bilgileri buraya otomatik olarak gelmelidir.)
Teslim alacak kişinin adı soyadı:
Teslim alacak kişinin TC kimlik numarası: (ürün 3. Kişiye teslim edilecekse TC kimlik no bildirmesi zorunlu olmalı)
Teslim alacak kişinin telefon numarası:
Teslimat adresi:
5. ÜRÜNÜN TESLİMİ
5.1 Kargo Bedeli Alıcı tarafından ödenir. Ürünün kargo ücreti dâhil toplam fiyatı yukarıda yazmaktadır. Sözleşme konusu ürünün siparişi Satıcıya ulaştıktan sonraki 30 gün içinde ürün Alıcının beyan ettiği adrese kargo ile teslim edilecektir.
5.2 Ürün sadece Alıcıya veya Alıcıdan başkasına teslim edilmesi kararlaştırılmışsa teslim edilecek kişiye kimlik ibrazı ve imza karşılığında teslim edilecektir. Ancak Alıcının tüzel kişi olması halinde daimi çalışanı/işçisi/memuruna yapılacak teslim ile Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak ifa etmiş sayılacaktır.
5.3 Ürünün teslimi için kargo görevlilerinin teslimat adresinde Alıcıyı/teslim edilecek kişiyi bulamaması nedeniyle teslim edememesi durumunda Satıcı sözleşmeyi tam ve eksiksiz olarak ifa etmiş sayılacaktır. Ürünün teslim alınmamasından veya geç teslim alınmasından doğacak zararlardan Satıcı sorumlu değildir.
5.4 Alıcı/teslim edilecek kişi ürünü teslim aldığında kargo görevlisinin yanında paketi açarak kontrol etmek ve eğer üründe ayıp, bozukluk, kırık, ambalajının açılmış olması vb. bir durum tespit ederse ürünü teslim almamak zorundadır. Bu durumda Alıcı/teslim edilecek kişi kargo görevlisine tutanak tutturmak ve tutanağı bir nüshasını saklamak zorundadır. Alıcı tutanağı en geç teslim gününü takip eden 2 gün içinde Satıcıya ulaştırmakla yükümlüdür. Alıcının bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ürünün Alıcıya Alıcı/teslim edilecek kişiye ayıpsız teslim edildiği kabul edilir ve Alıcı ayıptan doğan haklarını kullanamaz. Kimlik ibrazından veya imzadan imtina edilmesi halinde ürün teslim edilmez. Bu durumda Satıcı sözleşmeden doğan yükümlülüğünü eksiksiz olarak ifa etmiş olur ve Alıcı ürünün uğrayabileceği zararlardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz. Alıcı ürünü kendisinden başka birine teslim edilmesini istemişse bu kişinin yukarıda yer alan yükümlülüklere uymasını sağlamak ve gerekli bilgilendirmeye yapmak zorundadır.
6. ÖDEME
6.1 Alıcı ödemeyi sipariş verdiği anda tek seferde banka kartı veya kredi kartı aracılığıyla yapar. Alıcı siparişi onaylamadan önce verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda Satıcı tarafından bilgilendirildiğini kabul eder.
6.2 Bankadan kaynaklı veya başka herhangi bir nedenle ürünün satış bedeli Satıcıya ödenmez veya ödeme iptal edilirse Satıcı sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulduğu kabul edilir. Böyle bir durumda ürün teslim edilmişse, Alıcı kendisine yapılan bildirimden itibaren 2 gün içinde masrafları Alıcıya ait olmak üzere ürünü Satıcıya geri göndermek zorundadır. Alıcının bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Satıcının uğrayacağı tüm zararlara Alıcı katlanacaktır.
6.3 Alıcı, kredi kartı ile ödeme yapması halinde banka ile arasındaki sözleşme ve mevzuat hükümleri uyarınca bankaya faiz vb. bedelleri ödemek zorunda kalabileceğini, bu konuda Satıcıya karşı herhangi bir talep ileri sürmeyeceğini kabul eder.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1 İşbu sözleşmenin kurulmasıyla Alıcı yukarıdaki 3.maddede yazılı olan kargo ve vergiler dahil ürünün toplam satış bedelini Satıcıya ödemeyi, Satıcı da mücbir sebep halleri hariç olmak üzere aynı maddede nitelikleri belirtilen ürünü Alıcıya teslim etmeyi kabul eder.
7.2 Sistem hatalarından, 3. Kişilerin müdahalesinden veya zararlı yazılımlar gibi Satıcıdan kaynaklanmayan fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Böyle bir durum Alıcıya hiçbir hak kazandırmaz. Hata ile ortalama bir kişinin anlayabileceği kadar açık bir şekilde piyasa fiyatının altında yazılan fiyatlar üzerinden verilen siparişler Alıcıya hiçbir hak kazandırmaz. Bu gibi durumlarda Alıcının hatalı fiyat üzerinden verdiği siparişi Satıcı iptal edebilir.
7.3 Satıcı tek seferde veya ayrı ayrı verilen birden fazla siparişin tüketicinin ihtiyacını aştığı ve/veya ticari amaçla sipariş verildiği konusunda bir emare görürse bu satışları kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Alıcı hiçbir hak ileri sürmeyeceğini kabul eder.
7.4 Sipariş edilen ürünün temininin imkânsızlaştığı Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde Alıcıya bildirir ve teslim süresi içinde aynı kalitede farklı marka/model/renkte başka bir ürünü Alıcıya gönderebileceği gibi satışı iptal ederek ödediği bedeli Alıcıya iade edebilir. Bu durumda Alıcı farklı marka/model/renkte ürünü kabul etmeyi ve hiçbir maddi veya manevi tazminat talebinde bulunmamayı taahhüt eder. Alıcı ürünün stokta bulunmamasının işbu sözleşme kapsamında Satıcı açısından imkânsızlık oluşturduğunu kabul eder.
7.5 Hukuken mücbir sebep sayılan hallerde taraflar bu sözleşmeden doğan edimlerinden herhangi birini ifa etmemesinden veya geç ifa etmesinden dolayı sorumlu olmazlar ve temerrüde düşmüş sayılmazlar. Doğal afet, sel, yangın, deprem, isyan, savaş, grev, siber saldırı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bu gibi Satıcının kontrolünde olmayan haller Satıcı açısından mücbir sebep halleridir.
7.6 Alıcı işbu sözleşmeden doğan haklarını ve alacaklarını 3. Kişilere temlik edemez. Temlik ettiğinde bu durumu Satıcıya karşı ileri süremez. Satıcı işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını 3. Kişilere devredebilir. Alıcı bu devri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
7.7 İşbu sözleşme Satıcı tarafından 3 yıl süreyle saklanacak olup bir nüshası Alıcının elektronik posta adresine gönderilecektir.
7.8 Satıcının işbu sözleşmeden doğacak fazlaya ilişkin hakları saklıdır.
7.9 Satıcıya ait internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

7.10 İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
7.11 Satıcı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olup meslekle ilgili davranış kurallarına http://www.afyonkarahisartso.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.
8.CAYMA HAKKI
8.1 Alıcı sözleşme konusu ürün kendisine veya teslim edilmesini istediği 3. kişiye teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilir. Alıcı cayma hakkını kullandığını Satıcıya bildirdikten sonra 10 gün içinde ürünü Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketinin şubesine teslim etmek zorundadır. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim Satıcıya ait ……………………(buraya cayma bildirimini yapacağı link yazılacak) internet sitesindeki ilgili bölüm üzerinden yapılır. Bu şekle uymadan yapılan bildirimlerin yapılmamış sayılacağını Alıcı kabul eder. Bu yükümlülüklere uyulmadığı takdirde cayma hakkı kullanılmamış sayılır.
8.2 Alıcının cayma hakkını kullandığı ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmış olması ve tekrar satılabilir durumda olması gerekmektedir. Alıcı cayma hakkını kullandığında ürün ile birlikte gelen orijinal fatura, kutu, ambalaj, aksesuar ve diğer tüm parçaları eksiksiz ve hasarsız olarak ürün ile birlikte göndermesi gerekmektedir. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde cayma hakkı kullanılmamış sayılacaktır.
8.3 Alıcı cayma hakkını kullandığında sözleşmenin sonunda bulunan cayma formunu eksiksiz olarak doldurması ve imzalayarak ürün ile birlikte teslim etmesi gerekmektedir. Cayma formuna Satıcıya ait internet sitesinde oluşturulan iade kodunun yazılması zorunludur. Alıcı bu yükümlülüklere uymadığı takdirde cayma hakkını kullanmamış sayılır.
8.4 Satıcının bu sözleşmenin yapıldığı tarihte anlaşmalı olduğu kargo şirketi……………….. (anlaşmalı kargo şirketinin adı yazılacak) kargodur. Alıcının anlaşmalı kargo şirketinden başka bir yolla ürünü iade etmesi halinde iade masrafları Alıcıya ait olacaktır. Alıcı, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketinden başka bir şirket ile “alıcı ödemeli” olarak ürünü iade ettiğinde, satıcı ürünü iade almama hakkına sahiptir. Bu durumda cayma hakkı kullanılmamış sayılır ve Alıcı uğrayacağı zararlara kendisi katlanır.
8.5 Satıcı anlaşmalı olduğu kargo şirketini değiştirdiğinde bunu internet sitesinde duyuracaktır. Alıcı bu duyuruları takip etmek zorunda olduğunu, aksi halde iade masraflarına kendisinin katlanacağını kabul eder.
8.6 Cayma hakkı kullanılan ürünün Satıcıya ulaşmasından itibaren 14 gün içinde alıcıya teslim masrafları dahil ürünün tüm bedeli Alıcıya iade edilir. Alıcının ödemeyi kredi kartı ile yaptığı ürünlerde cayma hakkını kullanması durumunda 14 gün içinde ürün bedeli ilgili bankaya iade edilir. Ürün bedelinin bankaya iade edilmesi ile Satıcı Alıcıya karşı olan tüm borçlarını ifa etmiş olur. Bu bedelin bankaya iadesinden sonra Alıcının hesabına geçmesi tamamen banka ile ilgili bir işlem olduğu için Alıcı yaşayabileceği potansiyel gecikmeden dolayı Satıcıya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını ve bu konuda tek muhatabının sözleşme yaptığı banka olacağını kabul eder.
8.7 Cayma hakkı kullanılan ürünün cayma hakkı kullanılmaya müsait olmadığının anlaşılması durumunda Alıcı ödediği ücretin iadesini isteyemez ve Satıcı bu durumu Alıcıya bildirir. Alıcı bu bildirim üzerine 2 gün içinde alıcı ödemeli olarak kargo ile gönderilmesini istemek zorundadır. Alıcının bu isteği Satıcıya ulaştıktan sonra 14 gün içinde Satıcı ürünü alıcı ödemeli olarak kargo ile Alıcıya gönderir. Alıcının belirlenen süre içinde kargo ile gönderilmesini isteğini Satıcıya bildirmemesi üzerine Satıcı bu sürenin bittiği tarihten itibaren 14 gün boyunca ürünü saklayacaktır. Bu süre içinde Alıcı bizzat ürünü teslim almazsa Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulur ve ürüne gelecek zararlardan sorumlu olmaz.
8.8 Satıcı sipariş edilen ürünü kargoya vermeden önce hiçbir cezai şart ödemeksizin sözleşmeden dönebilir ve aldığı ürün bedelini Alıcıya iade eder. Alıcı bu durumda hiçbir hak, maddi veya manevi tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder.
9. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

9.1 Alıcı aşağıdaki ürünler/hizmetler için kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
9.2 Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
10. DELİL SÖZLEŞMESİ
10.1 Taraflar işbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda Satıcıya ait bilgisayar, veri tabanı, elektronik posta kayıtları, ses, görüntü, video, mesaj, mektup, ihtarname, ticari defter, fatura, irsaliye, sevk fişi, kargo evrakları, form ve diğer tüm kayıtların her türlü idari ve adli makam, hakem heyeti arabulucu ve icra dairesi önünde münhasıran kesin delil teşkil edeceği konusunda anlaşmışlardır. Taraflar ayrıca işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
10.2 Alıcı işbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda tanık deliline dayanmaktan ve Satıcıya yemin teklif etme hakkından feragat ettiğini taahhüt eder.
11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER
11.1 İşbu sözleşmede hüküm olmayan hallerde veya bir maddesinin herhangi bir nedenle hükümsüz sayılması halinde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.
11.2 İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının her yıl ilan ettiği parasal miktarlar dahilinde Alıcının veya Satıcının yerleşim yerindeki tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemeleri yetkilidir.
11.3 İşbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda taraflardan herhangi birisinin yapacağı icra takipleri bakımından münhasıran Afyonkarahisar İcra Dairesi yetkilidir. Taraflar işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 18. Maddesi anlamında münhasır yetki sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
12. SON HÜKÜMLER
12.1 Alıcı sözleşme ile ilgili olarak tüm şikayetlerini Satıcıya ait ……………… (buraya şikayetlerini iletmesi için bir mail adresi eklenecek) adresine elektronik posta ile iletebilir.

12.2 İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi 3. Bentteki toplam bedele dâhildir. İşbu 7 sayfa 12 maddeden oluşan mesafeli satış sözleşmesi Satıcı ile Alıcı tarafından okunarak ve hür iradeleriyle (o günün tarihi otomatik olarak gelecek buraya) tarihinde kurulmuştur.
ALICI SATICI
(alıcının Ad-Soyadı buraya (bizim ticari unvan yazılacak)
otomatik gelecek şekilde ayarlanmalı)

ÖRNEK CAYMA FORMU

-Kime: (mabellanın ticaret ünvanı ve adresi gibi bilgiler yazılacak buraya)

-Bu formla aşağıdaki ürünün satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi ve teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu ürünün ismi ve sipariş kodu:

-Cayma hakkına konu ürünün bedeli:

– Cayma hakkına konu ürünün iade kodu:

-Fatura seri numarası:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi ve telefon numarası:

-Tüketicinin imzası:

-Tarih:

-Cayma nedeni (doldurulması zorunlu değil):